Znečištění mořskými plasty vyjde ročně na více než 55 bilionů korun   


24.04.2019    Vytvořil: Memza Redaktor

Plastové znečištění světových oceánů stojí podle nového výzkumu každoročně miliardy dolarů v podobě znehodnocených a ztracených zdrojů. Rybářství, akvakultura, rekreační aktivity a globální blahobyt jsou znečištěním plastů negativně ovlivněny, přičemž celkový pokles výnosů z oceánů pro lidi se odhaduje na 1 až 5 %. Výsledné ztráty celkového výnosu z oceánů, označovaného jako hodnota mořského ekosystému, činí až 2,5 bilionu dolarů ročně, což je více než 55 bilionů korun. Pro srovnání se jedná o částku, která se vyrovná zhruba 40 ročním rozpočtům České republiky v roce 2018. Údaje přinesla nová studie zveřejněná před několika dny ve vědeckém časopise Marine Pollution Bulletin.

Předpokládá se, že každá tuna plastového odpadu sníží ekologickou hodnotu oceánů až o 750 000 korun. Každý rok je světový oceán znečištěn odhadem asi 8 miliony tun plastů. Uvedený výzkum je prvním, který zkoumal sociální a ekonomické dopady plastů na mořské ekosystémy. Výpočty jsou pokusem, jak zjistit cenu za plast. Ovšem před výzkumníky je ještě mnoho práce, aby odhady vylepšili. Již dnes lze jasně říci, že skutečné náklady plastů pro globální lidskou společnost byly podceňovány.


Plastový odpad lze nalézt po celém světě - od nejlidnatějších pobřeží až po nejodlehlejší místa - a jeho dopad na zooplankton, bezobratlé, ryby, želvy, ptáky a savce je značně negativní. Autoři však zjistili, že plasty, které mohou zůstat nerozložené po desetiletí a být transportovány na vzdálenost více než 3000 kilometrů od místa svého původu, vytvářejí nová stanoviště pro bakterie a řasy. Tyto „kolonie“ zvyšují geografické rozšíření bakterií a řas, čímž vzrůstá riziko šíření invazivních druhů a nemocí.

Výzkum jako první přinesl ekonomický pohled na dopady plastového znečištění moří. Společně s destruktivním účinkem na ekologické a mořské systémy ovlivňují plasty přímo a nepřímo společnost. Spočtení enormních materiálních a nemateriálních nákladů spojených s plastovým odpadem v mořích může přispět k tomu, abychom nyní věnovali naší pozornost a zdroje ochraně moří, aby se z nich mohli radovat také budoucí generace.


Můžeme jen doufat, že studie by nás mohla přimět zabývat se znečištěním plasty a pomoci nám učinit informovaná rozhodnutí. Recyklace jedné tuny plastů nás stojí stovky dolarů oproti škodám v řádech tisíců, pokud ji necháme v mořském prostředí. V současnosti již obchodujeme s uhlíkem, abychom snížili jeho emise do atmosféry, takže bychom měli být schopni udělat něco podobného s plasty. Doufáme, že tato studie vyzdvihne tíživou realitu problému plastového odpadu pro lidstvo.

Zdroje

Global ecological, social and economic impacts of marine plastic

Plastic pollution: can the ocean really be cleaned up?

The amount of plastic in the ocean is a lot worse than we thought, study says

Marine plastic pollution costs the world up to $2.5tn a year, researchers findKomentáře